בית של תורה?!

ערב מתן תורה פנינו למספר נשים ובקשנו שתאמרנה לנו איך הן הופכות את ביתן לבית של תורה. התשובות היו מפתיעות ומחכימות: בחרנו את הנשאלות באקראי