תורה כפולה ומכופלת


גם השנה,
נתאחד- נשי ובנות חב"ד
נוסיף- בלימוד שלוש פעמים עד לכנס הארצי
נלמד- הלכות בית הבחירה בימי בין המצרים,
ובנוסף נלמד מתורתו של הרבי בזיקה לנושא הכנס "בשבילך", מתוך התוועדות י' שבט תשי"ז

(תורת מנחם התוועדויות תשי"ז, חלק א עמ' 58 - 65).

מצד שמאל של העמוד קובץ לימוד להורדה.


ניתן לבחור באחד מהאופנים הבאים: לימוד בתוך שיעור נשים קיים, לימוד בחברותא, לימוד עצמי, לימוד עם בן הזוג/ בני הבית, פתיחת שיעור חדש ולימוד בו.


נמלא את הספח – ניתן למלא כאן באתר ולהיכנס אוטומטית להגרלה, או להדפיס ולמלא, להביא לכנס ולשלשל לתיבות ההגרלה
ניכלל ברשימת המשתתפות במבצע שתישלח לרבי
נשתתף בהגרלה על פרסים יקרי ערך

טופס השתתפות בהגרלה תורה כפולה ומכופלת:


להורדת קובץ לימוד תורה כפולה