רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים החל מיום שלישי כ”ב בסיון (5 ביוני)